GTC & Çatdırılmalar

Preambula  

Satıcı “Birə/Antik” ticarət fəaliyyətini həyata keçirir və www.faienceantiquem.com saytında onlayn Məhsul satışı xidməti təklif edir. Bu ümumi şərtlər (bundan sonra "Şərtlər" adlandırılacaq) yalnız fərdi və peşəkar Alıcılar üçün qorunur.

Maddə 1 - Təriflər 

Şərtlərdə istifadə olunan terminlər onlara aşağıdakı mənaları verəcəkdir: Alıcı: Sayt vasitəsilə Məhsulları əldə edən fiziki şəxs. Satıcı: MOREAU PASCALE, 765 chemin du mas des pebbles 30300 BEAUCAIRE - 0618312371 @: brocante.m@yahoo.com

SIRET nömrəsi: 50402914100034
İcmadaxili ƏDV: FR25504029141

Maddə 2 - Məqsəd

Şərtlərin məqsədi Məhsulların Sayt vasitəsilə satışı ilə bağlı Satıcı və Alıcının hüquq və vəzifələrini müəyyən etməkdir.

Maddə 3 - Əhatə dairəsi  

Şərtlər, www.faienceantiquem.com saytı vasitəsilə Satıcı tərəfindən Alıcıya Məhsulların bütün satışına şamil edilir, bu ümumi satış şərtlərini istənilən vaxt uyğunlaşdırmaq və ya dəyişdirmək hüququnu özündə saxlayır. Dəyişiklik edildiyi təqdirdə, hər bir sifarişə sifarişin verildiyi gün qüvvədə olan ümumi satış şərtləri tətbiq ediləcək. Sifariş yalnız Alıcı tərəfindən Şərtləri əvvəlcədən qəbul etdikdən sonra Satıcı tərəfindən nəzərə alınacaq.  

Maddə 4 - Sərəncam

Alıcı Sifarişini Sayt vasitəsilə verir.  Bütün müqavilə məlumatları əsasən fransız dilində və ölkədən asılı olaraq vebsaytın açıq olduğu ölkənin dilində təqdim olunur və ən geci çatdırılma zamanı təsdiqlənəcəkdir.

Maddə 4.1: Sifarişlərin təsdiqi

Alıcı Sifarişini verməzdən əvvəl Şərtləri oxuduğunu bəyan edir və onun Sifarişinin təsdiqinin onların şərtlərinin qəbul edilməsini nəzərdə tutduğunu etiraf edir.  Alıcı daha sonra etiraf edir ki, Mülki Məcəllənin 1369-4-cü maddəsinə uyğun olaraq Şərtlər onların mühafizəsi və çoxaldılmasına imkan verən şəkildə ona təqdim edilir.  Sifariş vermək üçün Alıcı Satıcıya onun haqqında məlumatları təqdim etməli və Saytdan əldə edilə bilən onlayn formanı doldurmalıdır.  Son mərhələyə qədər Alıcı əvvəlki səhifələrə qayıtmaq, Sifarişini və əvvəllər təqdim edilmiş məlumatları düzəltmək və dəyişdirmək imkanına malik olacaq.  Sifarişin alınmasını təsdiq edən və bütün bu məlumatları özündə əks etdirən təsdiq e-poçtu mümkün qədər tez Alıcıya göndəriləcək.  Buna görə də Alıcı şəxsiyyəti ilə bağlı sahələri doldurarkən etibarlı e-poçt ünvanı təqdim etməlidir.  

4.2 Təklifin etibarlılığı – Məhsulun mövcud olmaması  

Satıcının Saytda təqdim etdiyi təkliflər, mövcud ehtiyatlar çərçivəsində saytda göründüyü müddətcə etibarlıdır.  Məhsulların fotoşəkilləri və təsvirləri yalnız məlumat üçün verilmişdir və bizim məsuliyyətimiz olmadan və ya satışın müntəzəmliyi mübahisə doğurmadan kiçik dəyişikliklərə məruz qala bilər.  Sifarişinizi aldıqdan sonra sifariş edilmiş məhsul(lar)ın mövcudluğunu yoxlayırıq. 

Alıcının sifariş etdiyi Məhsulun mövcud olmadığı halda, Satıcı bu mövcud olmadığından xəbərdar olan kimi Alıcıya e-poçt vasitəsilə məlumat verməyi öhdəsinə götürür.  Mümkün olmadıqda, sifarişin təsdiqindən sonra 30 gün ərzində sizə dəyişdirmə və ya pulun geri qaytarılmasını təklif edirik.  Sifarişinizdəki məhsullardan biri stokda yoxdursa: Sifarişinizin qalan hissəsini göndəririk.  

Maddə 5 - Qiymət - Ödəniş

Saytın səhifələrində göstərilən Məhsulların qiymətləri vergilər və logistika hazırlığı və daşınma xərclərində iştirak istisna olmaqla qiymətlərə uyğundur.  Satıcı Saytda təqdim olunan Məhsulların qiymətlərində dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.  Bununla belə, Məhsullar Sifarişin təsdiqi zamanı qüvvədə olan qiymətlər əsasında Alıcıya hesab-faktura veriləcəkdir.

Maddə 5.1 Ödəniş şərtləri:

Sifariş üçün ödəniş ediləcək:  - Kredit kartı ilə: ödəniş sifariş zamanı təhlükəsiz bank serveri tərəfindən həyata keçirilir. Bu o deməkdir ki, sizə aid heç bir bank məlumatı www.faienceantiquem.com saytından keçmir. Beləliklə, kartla ödəniş tamamilə təhlükəsizdir; www.faienceantiquem.com saytından emal mərkəzinə ötürülən şəxsi məlumatlar mühafizə və şifrələnməyə məruz qalır; beləliklə, sifarişiniz bank tərəfindən ödəniş qəbul edildikdən sonra qeydə alınacaq və təsdiqlənəcək. 

Bank kartı ilə edilən ödəniş tapşırığı ləğv edilə bilməz. Buna görə də, Sifarişin Alıcı tərəfindən ödənilməsi geri alınmazdır.

Maddə 5.3 Ödənişin gecikdirilməsi:

FAIENCE ANTIQUE MFR, əvvəlki sifarişi tam və ya qismən ödəməmiş və ya ödəniş mübahisəsi gedən istehlakçının çatdırılmasını və ya sifarişini yerinə yetirməkdən imtina etmək hüququnu özündə saxlayır.  

Maddə 5.4 Məlumatların saxlanması:

FAIENCE ANTIQUE MFR müştərilərinin kredit kartlarının məlumatlarını saxlamır.  

Maddə 6 - Çatdırılma

Çatdırılma Xərclərinin məbləği çəkiyə və təyinat yerinə görə hesablanır, səbətiniz təsdiq edildikdən sonra avtomatik olaraq sizə bildirilir və sifarişiniz üçün ödəniləcək ümumi qiymətə daxil edilir.  Məhsul Sifariş verərkən doldurulmuş formada Alıcının göstərdiyi koordinatlara çatdırılacaq. 

Bütün elan edilmiş vaxtlar iş günləri ilə hesablanır.  Satıcı Sifarişin təsdiq edildiyi gündən sonra otuz gün ərzində Sifarişi emal etməyi öhdəsinə götürür.  Göndərmə müddətini aşmaq sifarişin ləğvi ilə nəticələnə bilər.  Göstərilən vaxtlar orta vaxtlardır və sifarişinizin emalı, hazırlanması və göndərilməsi (anbardan kənar) vaxtlarına uyğun gəlmir. Bu vaxta daşıyıcının çatdırılma müddəti əlavə edilməlidir.

Məhsullar həmişə alıcının riski altında səyahət edir, o, gecikmə, zədələnmə və ya çatışmazlıq halında daşıyıcıya qarşı müraciət etməli və ya bu müraciətin həyata keçirilməsinə icazə vermək üçün sonuncuya lazımi qeyd-şərtlər etməlidir. FAIENCE ANTIQUE MFR paketlərin zədələnməsi, qırılması, korlanması və ya itirilməsi ilə bağlı bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürür. Daşıyıcı onların hamısını öz üzərinə götürdükdən sonra FAIENCE ANTIQUE MFR artıq müştərinin paketinə görə məsuliyyət daşımır.

Qablaşdırma FAIENCE ANTIQUE MFR tərəfindən həyata keçirilir, qutular, qabarcıq paketi və digər ləvazimatlar keyfiyyətlidir və müştərilərə daşınan məhsulların yaxşı təhlükəsizliyini təmin etmək üçün səmərəli istifadə olunur.

Maddə 7 - Ləğv etmə - Çıxarma - Geri qaytarma

Maddə 7.1 Qaytarma hüququ:    

Nə geri qaytarmaq, nə də kompensasiya hüququ qəbul edilmir.

DİQQƏT: Heç bir geri çəkilmə qəbul edilməyib.

Maddə 8 - Zəmanət

Müştərinin ikinci əl məhsula heç bir zəmanəti ola bilməz, həqiqətən də FAIENCE ANTIQUE MFR tərəfindən satılan fiziki mallar köhnə mallardır, tərkibində qüsurlar, yaşına görə aşınma izləri, çiplər, ləkələr və çatlar ola bilər. onlar emal edilmiş və ya ehtiyat məhsulları deyil. www.faienceantiquem.com saytındakı bütün məhsullar unikaldır.

Maddə 9 - Məsuliyyət

Öhdəliklərinin yerinə yetirilməməsi və ya zəif yerinə yetirilməsi Alıcıya, Şərtlərdə nəzərdə tutulmuş xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı olmayan üçüncü şəxsin gözlənilməz və öhdəsindən gəlmək mümkün olmayan hadisəsinə və ya bir işə aid olarsa, Satıcının məsuliyyəti cəlb edilə bilməz. gözlənilməz, qarşısıalınmaz və xarici fors-major.  Satıcı, Məhsulların istifadəsi kontekstində Alıcının təqsiri nəticəsində dəyən zərərə görə məsuliyyət daşıya bilməz.    

Maddə 10 - Əqli mülkiyyət

Səslər, şəkillər, fotoşəkillər, videolar, yazılar, animasiyalar, proqramlar, qrafik nizamnamə, kommunal xidmətlər, verilənlər bazası, proqram təminatı kimi Saytda dərc edilən bütün elementlər Əqli Mülkiyyət Məcəlləsinin müddəaları ilə qorunur və Satıcıya məxsusdur.  Alıcıya bu elementlərlə bağlı əqli mülkiyyət hüquqlarını pozmaq, xüsusən də onların keyfiyyət və ya kəmiyyətcə əhəmiyyətli hissəsini çoxaltmaq, təmsil etmək, dəyişdirmək, uyğunlaşdırmaq, tərcümə etmək, çıxarmaq və/və ya təkrar istifadə etmək, onların normal və uyğun olması üçün zəruri olan hərəkətləri istisna etmək qadağandır. istifadə edin.   

Maddə 11 - Şəxsi məlumatlar

Alıcıya məlumat verilir ki, naviqasiya zamanı və Sifariş çərçivəsində ona aid şəxsi məlumatlar Satıcı tərəfindən toplanır və işlənir.  Bu emal 6 yanvar 1978-ci il tarixli 78-17 saylı Qanunun tətbiqi ilə Milli İnformasiya və Azadlıq Komissiyasına verilən bəyannamənin mövzusudur.  

Alıcıya məlumat verilir ki, onun məlumatları:  - ədalətli və qanuni qaydada toplanır;  - müəyyən, açıq və qanuni məqsədlər üçün toplanır  - bu məqsədlərlə bir araya sığmayan şəkildə əlavə emal edilməyəcək  - onların toplanması və sonrakı emal məqsədləri ilə bağlı adekvat, müvafiq və həddindən artıq olmamalıdır  - dəqiq və tamdır  - onların toplanması və işlənməsi məqsədləri üçün zəruri olan müddətdən artıq olmayan müddət ərzində aidiyyəti şəxslərin müəyyən edilməsinə imkan verən formada saxlanılır.  

Satıcı həmçinin məlumatların təhlükəsizliyini, xüsusən də onların təhrif edilməsi, zədələnməsi və ya icazəsiz üçüncü şəxslərin onlara daxil olması üçün bütün lazımi tədbirləri görməyi öhdəsinə götürür.  Bu məlumatlar Sifarişi emal etmək, həmçinin Satıcı tərəfindən təklif olunan xidmətləri təkmilləşdirmək və fərdiləşdirmək üçün istifadə olunur.  Onların üçüncü tərəflərə ötürülməsi nəzərdə tutulmayıb.  

Alıcı ona aid şəxsi məlumatların emalına və bu məlumatların kəşfiyyat məqsədləri üçün, xüsusən də kommersiya məqsədləri üçün istifadəsinə etiraz etmək hüququna malikdir. Alıcı, ona aid şəxsi məlumatların bu emalın predmeti olub-olmaması, emal məqsədləri, emal edilmiş şəxsi məlumatların kateqoriyaları və alıcılar və ya alıcılar kateqoriyaları ilə bağlı məlumatı əldə etmək üçün Satıcıdan sorğu-sual edə bilər. məlumatların kimə ötürüldüyü, ona aid şəxsi məlumatların, habelə onların mənşəyi ilə bağlı mövcud olan hər hansı məlumatın ötürülməsi.  

Alıcı həmçinin Satıcıdan qeyri-dəqiq, natamam, qeyri-müəyyən, köhnəlmiş və ya toplanması, istifadəsi, ünsiyyəti və ya saxlanması qadağan edilən hər hansı şəxsi məlumatı düzəltməyi, tamamlamağı, yeniləməyi, bloklamağı və ya silməyi tələb edə bilər. Bu hüquqdan istifadə etmək üçün Alıcı məlumat nəzarətçisi kimi Satıcıya aşağıdakı ünvana e-poçt göndərəcək: faiencentiquem@yahoo.com  

Maddə 12 - Sübutlar haqqında Konvensiya

Mübadilə edilən məlumatların məxfiliyini təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş texniki təhlükəsizlik tədbirlərinin həyata keçirilməsi şərti ilə, Tərəflərin Şərtlərin məqsədləri üçün bir-biri ilə elektron əlaqə qura bilməsi açıq şəkildə razılaşdırılır.   Hər iki Tərəf razılaşırlar ki, onlar arasında mübadilə edilən E-poçt məktubları onların mübadiləsinin məzmununu və müvafiq hallarda, xüsusilə Sifarişlərin ötürülməsi və qəbulu ilə bağlı öhdəliklərini etibarlı şəkildə sübut edir.

Maddə 16 - Qismən etibarsızlıq

Əgər Şərtlərin bir və ya bir neçə müddəaları qeyri-qanuni və ya etibarsız hesab edilərsə, bu müddəalar etibarsız hesab edilən müddəadan ayrılmaz olmadıqda, bu etibarsızlıq bu Şərtlərin digər müddəalarının etibarsızlığına səbəb olmayacaqdır.   

 

Maddə 17 - Tətbiq olunan qanun

Şərtlər Fransa qanunları ilə tənzimlənir.  

Maddə 18 - Yurisdiksiyanın aid edilməsi

Tərəflər razılaşırlar ki, Şərtlərin icrası və ya təfsiri ilə bağlı yarana biləcək mübahisə yaranarsa, onlar əməliyyat yolu ilə həll yolu tapmağa çalışacaqlar. Mübahisənin sülh yolu ilə həlli cəhdi uğursuz olarsa, o, səlahiyyətli məhkəmələr qarşısında qaldırılacaqdır.   

Kukilər, şəxsi məlumatların saxlanması

Veb saytımıza baxdığınız zaman məlumat cihazınızda yazıla və ya oxuna bilər. Davam etməklə siz naviqasiyanızı təhlil etmək və veb saytımızın auditoriyasını ölçmək imkanı vermək üçün depoziti və kukilərin oxunmasını qəbul edirsiniz.

hüquqi məlumat

Fərdi Mülkiyyət Məhdud Məsuliyyətli FAIENCE ANTIQUE MFR, 765 chemin du mas des cailloux 30300 BEAUCAIRE - 0618312371 – faienceantiquem@yahoo.com

SIRET nömrəsi: 50402914100034
İcmadaxili ƏDV: FR25504029141

Çatdırılma

Böyük Fransada çatdırılma: Çatdırılma xərcləri dəyişir.
Avropa İttifaqı ölkəsində çatdırılma: Göndərmə xərcləri dəyişkəndir.
Avropa İttifaqından kənar ölkəyə çatdırılma: Göndərmə xərcləri dəyişir.

Çatdırılma gecikməsi

1. Fransa Böyükşəhərində çatdırılan istənilən sifariş üçün FAIENCE ANTIQUE MFR sifarişin alındığı gündən etibarən 5 iş günü (bazar ertəsi-cümə günləri istisna olmaqla) ərzində çatdırmağa çalışacaq.

2. Avropa İttifaqının başqa ölkəsində və Avropa İttifaqından kənarda çatdırılan istənilən sifariş üçün FAIENCE ANTIQUE MFR sifarişin alındığı gündən etibarən 10 iş günü ərzində sifarişi çatdırmağa çalışacaq.