13260180_10208644842952507_5764070111728

Pascale və Damien,

 

Dekorasiya, orijinal və müstəsna nou-hau haqqında ehtiraslı  onun dövrlərində, biz xəzinə axtarışında bütün il boyu kəşfdən bit bazarlarında və qaraj satışlarında kəşfə qədər gedirik.

saxsı qablar  zamanla aşıb-daşan bir ehtirasa çevrilmək, onun əsrlərdən keçmiş möcüzələri bütöv və ya zədələnmiş ... fərqi yoxdur, bizi dekorativ atmosferlə ruhlandıran və süfrə sənətimizə faydalı olan bu məişət əşyaları!

Zamanla üzə çıxarılan xəzinələrimizi bu onlayn mağazada sizə təqdim edirəm. Siz köhnə saxsı qablar , 18-ci əsr, 19-cu əsr, vintage, Art Deco, saxsı qablar tapa bilərsiniz  müstəsna, üslublar, dövrlər,  materiallar  saxsı qablar  və ya çini, orijinal və ya ümumi.

Bütün bu parçalar hekayələrinə cazibə qatan bəzən bəzi izlər və zamanın köhnəlməsi ilə öz şirəsindədir.

---------------------------------

Pascale və Damien,

 

Öz dövrlərində dekorasiya, orijinal və müstəsna nou-hau ilə bağlı ehtiraslı, biz bütün il boyu xəzinə axtarışında birə bazarları və qaraj satışları vasitəsilə kəşfdən kəşfə qədər gedirik.

Saxsı qablar zamanla aşıb-daşan bir ehtirasa çevrilib, onun əsrlər boyu sağ qalmış möcüzələri, istər bütöv, istərsə də zədələnmiş olsun... fərqi yoxdur, süfrə sənətimiz üçün faydalı olan dekorativ atmosferlərlə bizi ruhlandıran bu məişət əşyaları!

 

Zamanla üzə çıxarılan xəzinələrimizi bu onlayn mağazada sizə təqdim edirəm. Siz orada köhnə saxsı qablar, 18-ci əsr, 19-cu əsrlər, vintage, Art Deco, müstəsna saxsı qablar, üslublar, dövrlər, saxsı və ya çini materialları, orijinal və ya ümumi tapa bilərsiniz.

Bütün bu parçalar öz orijinal vəziyyətdədir, bəzən bəzi izlər və hekayələrinə cazibə qatan zamanın köhnəlməsi.